Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu zwierzofotka.pl zwanego dalej "serwisem"

2. Serwis jest kierowany do osób fizycznych oraz prawnych zwanych dalej Użytkownikami.

3. Każdy Użytkownik publikujący teksty na stronach serwisu zobowiązuje się do przestrzegania zasad netykiety oraz polskiego prawa. Pod groźbą odpowiedzialności karnej zabronienione jest umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, normami etycznymi, dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa autorskie.
4. Serwis prowadzi w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa monitoring adresów IP użytkowników

5. Serwis zwierzofotka.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych po stronie użytkownika

6.Dokonując rejestracji użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie swoich danych użytkownika w zakresie niezbędnym do korzystania z usług serwisu, wyraża zgodę na otrzymywanie na swoją skrzynkę e-mail powiadomień, komunikatów oraz wiadomości wysłanych za pośrednictwem serwisu w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów. Wyrażenie zgody na wysyłkę powyższych informacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na okresową wysyłkę wiadomości o charakterze reklamowym tj. mailingu zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

7. Treść wprowadzana przez użytkownika staje się własnością serwisu

8. Niniejszy regulamin może podlegać zmianom bezs informowania użytkowników serwisu

9. Serwis przeznaczony jest dla użytkowników dorosłych lub korzystających z niego za zgodą prawnego opiekuna